Обявени обществени поръчки след 16.04.2016 г. - приключили

Обявени обществени поръчки, публични състезания и др. - приключили Дата на публикуване
Доставка на автоматизирано специализирано хидрологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН (НИМХ-БАН) 06.06.2016
Доставка на компютри, периферия и аксесоари за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ–БАН) 29.08.2016
Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН 06.02.2017
Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ - БАН), с две обособени позиции 15.06.2017
Доставка на автоматизирано хидрометеорологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология - БАН с 21 обособени позиции 03.07.2017
Доставка на компютри, периферия и аксесоари за нуждите на НИМХ-БАН 20.07.2017
Доставка на компютърни аксесоари и компютърни компоненти (8 типа) за нуждите на НИМХ-БАН 18.08.2017
Предоставяне на достъп до високопроизводителен изчислителен комплекс за оперативна реализация на числени модели за прогноза на времето за нуждите на НИМХ-БАН 06.12.2017
Доставка на компютри и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) с 3 обособени позиции. 28.12.2017
„Доставка на преносими компютри и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН)с 2 обособени позиции. 16.01.2018
Доставка на нови моторни превозни средства необходими за полеви измервания и наблюдения, за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) 06.06.2018
Доставка на специализирано хидрометеорологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) с 10 обособени позиции 05.07.2018
Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на НИМХ 17.07.2018
Извършване на текущи ремонти на оперативни работни помещения в сгради на Национален институт по метеоролгия и хидрология по 5 обособени позиции 27.09.2018
Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) 22.10.2018
Извършване на текущ ремонт на сервизни помещения в сграда на НИМХ - ХМО гр. Стара Загора 30.11.2018
Предоставяне на достъп до високопроизводителен изчислителен комплекс за оперативна реализация на числени модели за прогноза на времето за нуждите на НИМХ 07.12.2018
Застраховки "Гражданска отговорност на автомобилистите" и "Автокаско на МПС" за автомобили на Националния институт по метеорология и хидрология 15.01.2019
Доставка на компютърна техника за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология с 3 обособени позиции 21.02.2019
Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология 07.08.2019

Pages