Изработка, отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 2020 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение 15.05.2020 г.
Обявление 15.05.2020 г.
Утвърдена документация 15.05.2020 г.
Образци на документи (.rar архив - запазете файла и го отворете с разархивираща програма) 15.05.2020 г.
Образец на еЕЕДОП (.rar архив - запазете файла и го отворете с разархивираща програма) 15.05.2020 г.
Протокол от работата на комисията 24.06.2020 г.
Доклад на комисията 24.06.2020 г.
Решение за избор на изпълнител. 24.06.2020 г.
Сключен договор ОП-07-13/20.08.2020 г. 21.08.2020 г.
Обявление за възложена поръчка 16.09.2020 г.
Обявление за приключване на договор 28.01.2021 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 28.01.2021 г.
Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
15.05.2020