Изработка, отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 2020 г.

Решение 15.05.2020 г.
Обявление 15.05.2020 г.
Утвърдена документация 15.05.2020 г.
Образци на документи (.rar архив - запазете файла и го отворете с разархивираща програма) 15.05.2020 г.
Образец на еЕЕДОП (.rar архив - запазете файла и го отворете с разархивираща програма) 15.05.2020 г.
Протокол от работата на комисията 24.06.2020 г.
Доклад на комисията 24.06.2020 г.
Решение за избор на изпълнител. 24.06.2020 г.
   
Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
15.05.2020