Обявени обществени поръчки след 16.04.2016 г.

Предмет на обществената поръчка, публичната покана Дата на публикуванеsort ascending
Проектиране и авторски надзор на ситуационно-научен център за събиране и обработка на метеорологични и хидрологични данни, филиал Пловдив 15.06.2020
Доставка на прибор за измерване на концентрациите на въглерод (Black and Brown) в реално време за целите на мониторинга на качеството на въздуха 12.06.2020
Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология 11.06.2020
Доставка и монтаж на специализирано хидрометеорологично оборудване - система за измерване на количеството и интензитета на валежа 21.05.2020
Изработка, отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 2020 г. 15.05.2020
Закупуване на постоянен лиценз за софтуерен пакет за числено моделиране и прогнозиране на оттока и водните нива в реките 13.05.2020
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника за високоскоростни математически изчисления в областта на метеорологията и хидрологията с плаваща запетая състояща се от клъстерна система (и допълващо оборудване) 30.04.2020
Доставка на 3 броя океанографски закотвени буеве с включени устройства и сензори към тях, предназначени за океанографски измервания за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) 16.04.2020
Застраховане на служители/работници на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) 22.11.2019
Изработка, отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 2019 г. 30.10.2019
Доставка на специализирано хидрометеорологично оборудване за нуждите на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) с 12 обособени позиции 28.10.2019
Застраховане на имущество и служители на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) по 2 обособени позиции 10.09.2019
Доставка на два броя нови моторни превозни средства необходими за полеви изследвания и наблюдения, за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология 14.08.2019
Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология“ по две обособени позиции 09.08.2019
Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология 07.08.2019
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на Национален институт по метеорология и хидрология 24.04.2019
Пазарна консултация за определяне на пазарна стойност на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия 24.04.2019
Доставка на компютърна техника за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология с 3 обособени позиции 21.02.2019
Застраховки "Гражданска отговорност на автомобилистите" и "Автокаско на МПС" за автомобили на Националния институт по метеорология и хидрология 15.01.2019
Предоставяне на достъп до високопроизводителен изчислителен комплекс за оперативна реализация на числени модели за прогноза на времето за нуждите на НИМХ 07.12.2018

Pages