Публични състезания

Title Дата на публикуване
Доставка на автоматизирано специализирано хидрологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН (НИМХ-БАН) 06.06.2016
Доставка на компютри, периферия и аксесоари за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ–БАН) 29.08.2016
Доставка на автоматизирано хидрометеорологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология - БАН с 21 обособени позиции 03.07.2017
Доставка на нови моторни превозни средства необходими за полеви измервания и наблюдения, за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) 06.06.2018
Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) 22.10.2018
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на Национален институт по метеорология и хидрология 24.04.2019
Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология 07.08.2019