Обществени поръчки, обявени от НИМХ-до 01.10.2014 год.

Предмет на обществената поръчка, публичната покана  Дата на публикуване
Доставка на сървъри, работни станции, монитори, принтери, преносими компютри и мини РС 30.06.2014 г.
Осигуряване на мобилни радиотелефонни услуги 27.06.2014г.
Доставка на GPS приемници комплект 18.06.2014 г.
Доставка на високопроходим товарен автомобил 16.06.2014 г.
Доставка на специализирано хидрометрично оборудване 13.05.2014 г.
Обществена поръчка за гориво 02.04.2014г.
Самолетни билети 07.03.2014 г.
Геодезическо заснемане на напречни профили 08.11.2013 г.
Геодезическо заснемане на напречни профили 08.11.2013 г.
Доставка на компютри, таблети и сървъри 04.11.2013 г.
Топлоизолация на сграда в гр. Ахтопол 02.10.2013 г.
Комплект система за in-situ измерване на параметрите на приземния слой на атмосферата и почвата в равнинни условия 18.07.2013 г.
Доставка на специализирано хидрометрично оборудване 18.05.2013 г.
Доставка на специализирано оборудване 12.12.2012 г.
Консултантска услуга - риск от наводнения 15.06.2012 г.
Доставка на автомобили 02.08.2012 г.