Обявени обществени поръчки след 10.2014 г.

Предмет на обществената поръчка, публичната покана Дата на публикуванеsort ascending
Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология - БАН 11.04.2016
Доставка на базов ГИС настолен софтуер и ГИС приложения за пространствен анализ към базовия ГИС настолен софтуер за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН 21.08.2015
Доставка на употребявани моторни превозни средства за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ-БАН) 22.07.2015
Осигуряване и продажба на автомобилен бензин и гориво за дизелови двигатели на бензиностанции за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология - БАН 15.07.2015
Доставка на мобилна лаборатория с кран за измерване на високи води за нуждите на Националният институт по метеорология и хидрология –БАН (НИМХ-БАН) 01.07.2015
Доставка на сървъри, работни станции, монитори, мултифункционални устройства, принтери, преносими компютри, мини PС и други компютърни аксесоари за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) 16.06.2015
Доставка на автоматизирано специализирано хидрологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология–БАН(НИМХ-БАН) 03.06.2015
Доставка и гаранционно обслужване на нов, неупотребяван хидравличен кран за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) 28.05.2015
Доставка на оригинални, нови тонер касети произведени от производителя на съответните принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) 21.05.2015
Доставка и зареждане на тонер касети за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) с три обособени позиции. 27.04.2015
Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (по проект) 03.04.2015
Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на НИМХ-БАН като средствата са по Проект 25.03.2015
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на НИМХ–БАН, като средствата са по Проект 25.03.2015
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на НИМХ-БАН 17.03.2015
Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на НИМХ-БАН 11.03.2015
Доставка и консултантски услуги на ГИС платформа с инструменти за хидро-гео изчисления (GIS platform with hydro-geo calculation instruments) за нуждите на НИМХ – БАН 16.02.2015
Първа ОП 20.11.2014
Доставка на сървъри, работни станции, монитори, принтери, преносими компютри и мини РС 30.06.2014
Осигуряване на мобилни радиотелефонни услуги 27.06.2014
Доставка на GPS приемници комплект - от 18.06.2014 18.06.2014

Pages