ОП чрез събиране на оферти с обява/покана

Title Дата на публикуване
Застраховане на служители/работници на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) 22.11.2019
Изработка, отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 2019 г. 30.10.2019
Застраховане на имущество и служители на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) по 2 обособени позиции 10.09.2019
Доставка на два броя нови моторни превозни средства необходими за полеви изследвания и наблюдения, за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология 14.08.2019
Доставка на компютърна техника за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология с 3 обособени позиции 21.02.2019
Застраховки "Гражданска отговорност на автомобилистите" и "Автокаско на МПС" за автомобили на Националния институт по метеорология и хидрология 15.01.2019
Предоставяне на достъп до високопроизводителен изчислителен комплекс за оперативна реализация на числени модели за прогноза на времето за нуждите на НИМХ 07.12.2018
Извършване на текущ ремонт на сервизни помещения в сграда на НИМХ - ХМО гр. Стара Загора 30.11.2018
Извършване на текущи ремонти на оперативни работни помещения в сгради на Национален институт по метеоролгия и хидрология по 5 обособени позиции 27.09.2018
Доставка на специализирано хидрометеорологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) с 10 обособени позиции 05.07.2018
„Доставка на преносими компютри и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН)с 2 обособени позиции. 16.01.2018
Доставка на компютри и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) с 3 обособени позиции. 28.12.2017
Предоставяне на достъп до високопроизводителен изчислителен комплекс за оперативна реализация на числени модели за прогноза на времето за нуждите на НИМХ-БАН 06.12.2017
Доставка на компютърни аксесоари и компютърни компоненти (8 типа) за нуждите на НИМХ-БАН 18.08.2017
Доставка на компютри, периферия и аксесоари за нуждите на НИМХ-БАН 20.07.2017