Конкурс докторанти - ДВ от 15.03.2013г.

Със Заповед № I-56/26.02.2013 г. на Председателя на БАН и публикация в ДВ и на електронната страница на БАН е обявен допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2012/2013 г. Срок за подаване на документи: 15.03.2013-15.05.2013 г. в научното звено, в което се кандидатства. За НИМХ има утвърдени 2 докторантури държавна поръчка: 1 редовна – научна специалност 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство) и 1 задочна – научна специалност 4.1. Физически науки (Метеорология).

ДВ: 
Конкурсът ще бъде обявен в ДВ от 15.03.2013г.

Конкурс докторанти - ДВ от 17.08.2012

Със Заповед № 1-91/10.07.2012 г. на Председателя на БАН и публикация в ДВ и на електронната страница на БАН е обявен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2012/2013 г. Срок за подаване на документи 17.08.2012-17.10.2012 г. в научното звено, в което се кандидатства. За НИМХ има утвърдени 6 докторантури държавна поръчка: 1 редовна форма на обучение и 5 — задочна.

ДВ: 
Конкурсът ще бъде обявен в ДВ от 17.08.2012

Конкурс за доцент в секция „Информационен център” на департамент „Метеорологични прогнози”

Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, София, обявява конкурс за „доцент”

ДВ: 
обнародван в ДВ брой 29 от 10 април 2012 г.

Конкурс докторанти - ДВ брой 20 /16.03.2012

Със Заповед № 1-36/06.03.2012 г. на Председателя на БАН и публикация в ДВ се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2011/2012 г.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ брой 20 /16.03.2012

Pages

Subscribe to storm.cfd.meteo.bg RSS