Конкурс докторанти - ДВ от 17.07.2015 г.

Със Заповед № I-114/18.06.2015 г. на Председателя на БАН, публикация в ДВ и на електронната страница на БАН е обявен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 г.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 54 от 17.07.2015 г.

Конкурс докторанти - ДВ от 10.03.2015 г.

Със Заповед № I-43/20.02.2015 г. на Председателя на БАН и публикация в ДВ и на електронната страница на БАН се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2014/2015 г. Срок за подаване на документи: 13.03.2015-13.05.2015 г. в научното звено, в което се кандидатства. За НИМХ-БАН има утвърдени 1 редовна докторантура държавна поръчка в област на висше образование 4.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 18 от 10.03.2015 г.

Конкурс докторанти - ДВ от 22.07.2014 г.

Заповед № I-133/24.06.2014 г. на Председателя на БАН, публикация в ДВ и на електронната страница на БАНи в съответствие с Решение № 293 на Министерски съвет от 13.05.2014 г е обявен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2014/2015 г. Срок за подаване на документи: 18.08.2014 до 17.10.2014 г. в научното звено, в което се кандидатства. За НИМХ-БАН има утвърдена 1 задочна докторантура държавна поръчка в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 60 от 22.07.2014 г.

Конкурс докторанти - ДВ от 07.03.2014г.

Със Заповед № I-59/19.02.2014 г. на Председателя на БАН и публикация в ДВ и на електронната страница на БАНе обявен допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2013/2014 г. Срок за подаване на документи: 14.03.2014-14.05.2014 г. в научното звено, в което се кандидатства. За НИМХ-БАН има утвърдена 1 задочна докторантура държавна поръчка по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Метеорология).

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 20 от 07.03.2014г.

Конкурс докторанти - ДВ от 16.08.2013г.

Със Заповед № I-111/04.07.2013 г. на Председателя на БАН и публикация в ДВ и на електронната страница на  БАН е обявен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2013/2014 г. Срок за подаване на документи: 16.08.2013-16.10.2013 г. в научното звено, в което се кандидатства.

ДВ: 
Конкурсът ще бъде обявен в ДВ от 16.08.2013г.

Конкурс за професор в секция „Хидравлика на водните системи” към департамент „Управление и използване на водите”

Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление

ДВ: 
обнародван в ДВ бр. 58 от 02.07.2013 год.

Pages

Subscribe to storm.cfd.meteo.bg RSS