Процедури за академични длъжности

Тук процедурите за заемане на академични длъжности са представени хронологично, последните най-отгоре. Връзка към представянето по длъжности.

Име на кандидата / кандидатите ДВ
Д-р Веска Анастасова Георгиева-Миланова и гл.ас. д-р инж. Олга Николова Ничева Конкурсът е обнародван в ДВ брой 63 от 18 август 2015 г.
доц. д-р Димитър Георгиев Атанасов Конкурсът е обнародван в ДВ брой 59 от 4 август 2015 г.
Доц. д-р Таня Кирилова Маринова Конкурсът е обнародван в ДВ брой 59 от 4 август 2015 г.
Доц. д-р инж. Игор Николов Няголов Конкурсът е обнародван в ДВ брой 59 от 4 август 2015 г.
Д-р Цветан Димитров Димитров Конкурсът е обнародван в ДВ брой 42 от дата 20.05.2014 г.
Гл.ас. д-р Любов Олеговна Трифонова Конкурсът е обнародван в ДВ брой 56 от 08 юли 2014 г.
Гл.ас. д-р Благородка Стефанова Велева Конкурсът е обнародван в ДВ брой 53 от 27 юни 2014 г.
Доц. дн Радко Михайлов Петков Конкурсът е обнародван в ДВ бр.58/02.07.2013 г.
Доц. д-р инж. Пламен Илиев Нинов Конкурсът е обнародван в ДВ бр.42/10.05.2013 г.
Доц. д-р инж. Цвятка Иванова Карагьозова Конкурсът е обнародван в ДВ бр.42/10.05.2013 г.

Pages