Процедури за академични длъжности

Тук процедурите за заемане на академични длъжности са представени хронологично, последните най-отгоре. Връзка към представянето по длъжности.

Име на кандидата / кандидатите ДВ
Доц. д-р Добри Иванов Димитров Конкурсът е обнародван в ДВ брой 42 от 05 юни 2012 г.
Гл.ас. д-р Крум Андреев Велчев Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 42 от 05 юни 2012г.
Доц. д-р Христо Георгиев Георгиев Конкурсът е обнародван в ДВ брой 37 от 15 май 2012 г.
Гл.ас. д-р Боряна Димитрова Ценова Конкурсът е обнародван в ДВ брой 29 от 10 април 2012 г.
Д-р инж. Елена Свиленова Христова Конкурсът е обнародван в ДВ брой 8 от дата 27.01.2012 г.
Доц. д-р Валентин Казанджиев Конкурсът е обнародван в ДВ бр.94 от 29.11.2011
Доц. д-р Валери Григоров Спиридонов Конкурсът е обнародван в ДВ бр.94 от 29.11.2011
Д-р инж. Снежанка Стоянова Балабанова Конкурсът е обявен в ДВ бр. 94 от 29.11.2011 г.
Доц. д-р Христомир Брънзов Конкурсът е обявен в ДВ бр. 60 от 05.08.2011 год.

Pages