Процедури за академични длъжности

Тук процедурите за заемане на академични длъжности са представени по длъжности. Ето и е списъкът по хронология

Длъжност: главен асистент
Име на кандидата / кандидатите ДВ
д-р Васко Николаев Гълъбов Конкурсът е обнародван в ДВ брой 98/08.12.2017 г.
д-р Георги Георгиев Кошинчанов Конкурсът е обнародван в ДВ брой 42/26.05.2017 г.
д-р Дамян Янчев Барантиев Конкурсът е обнародван в ДВ брой 1/03.01.2017 г.
д-р Крася Петкова Колчева Конкурсът е обнародван в ДВ брой 31/19.04.2016 г.
д-р Венета Иванова Тодорова Конкурсът е обнародван в ДВ брой 88/13.11.2015 г.
д-р Боряна Иванова Маркова Конкурсът е обнародван в ДВ брой 88/13.11.2015 г.
д-р Анастасия Спасова Стойчева Конкурсът е обнародван в ДВ брой 88/13.11.2015 г.
Д-р Цветан Димитров Димитров Конкурсът е обнародван в ДВ брой 42 от дата 20.05.2014 г.
Д-р инж. Елена Свиленова Христова Конкурсът е обнародван в ДВ брой 8 от дата 27.01.2012 г.
Длъжност: доцент
Име на кандидата / кандидатите ДВ
Гл.ас. д-р Елена Свиленова Христова Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 1/03.01.2017 г
Гл.ас. д-р Христо Михайлов Червенков Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 1/03.01.2017 г.
Д-р Веска Анастасова Георгиева-Миланова и гл.ас. д-р инж. Олга Николова Ничева Конкурсът е обнародван в ДВ брой 63 от 18 август 2015 г.
Гл.ас. д-р Любов Олеговна Трифонова Конкурсът е обнародван в ДВ брой 56 от 08 юли 2014 г.
Гл.ас. д-р Благородка Стефанова Велева Конкурсът е обнародван в ДВ брой 53 от 27 юни 2014 г.
Гл.ас. д-р Крум Андреев Велчев Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 42 от 05 юни 2012г.
Гл.ас. д-р Боряна Димитрова Ценова Конкурсът е обнародван в ДВ брой 29 от 10 април 2012 г.
Д-р инж. Снежанка Стоянова Балабанова Конкурсът е обявен в ДВ бр. 94 от 29.11.2011 г.
Длъжност: професор
Име на кандидата / кандидатите ДВ
доц. д-р Емил Георгиев Бурназки и доц. дтн Радко Михайлов Петков Конкурсът е обнародван в ДВ брой 39 от 19 април 2016 г.
доц. д-р Димитър Георгиев Атанасов Конкурсът е обнародван в ДВ брой 59 от 4 август 2015 г.
Доц. д-р Таня Кирилова Маринова Конкурсът е обнародван в ДВ брой 59 от 4 август 2015 г.
Доц. д-р инж. Игор Николов Няголов Конкурсът е обнародван в ДВ брой 59 от 4 август 2015 г.
Доц. дн Радко Михайлов Петков Конкурсът е обнародван в ДВ бр.58/02.07.2013 г.
Доц. д-р инж. Пламен Илиев Нинов Конкурсът е обнародван в ДВ бр.42/10.05.2013 г.
Доц. д-р инж. Цвятка Иванова Карагьозова Конкурсът е обнародван в ДВ бр.42/10.05.2013 г.
Доц. д-р Добри Иванов Димитров Конкурсът е обнародван в ДВ брой 42 от 05 юни 2012 г.
Доц. д-р Христо Георгиев Георгиев Конкурсът е обнародван в ДВ брой 37 от 15 май 2012 г.
Доц. д-р Валентин Казанджиев Конкурсът е обнародван в ДВ бр.94 от 29.11.2011
Доц. д-р Валери Григоров Спиридонов Конкурсът е обнародван в ДВ бр.94 от 29.11.2011
Доц. д-р Христомир Брънзов Конкурсът е обявен в ДВ бр. 60 от 05.08.2011 год.