Обявени обществени поръчки след 16.04.2016 г. - приключили

Обявени обществени поръчки, публични състезания и др. - приключили Дата на публикуване
Доставка на два броя нови моторни превозни средства необходими за полеви изследвания и наблюдения, за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология 14.08.2019
Изработка, отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 2019 г. 30.10.2019
Застраховане на служители/работници на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) 22.11.2019
Доставка и монтаж на специализирано хидрометеорологично оборудване - система за измерване на количеството и интензитета на валежа 21.05.2020

Pages