Доставка и монтаж на специализирано хидрометеорологично оборудване - система за измерване на количеството и интензитета на валежа

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
21.05.2020