Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
11.06.2020