Проектиране и авторски надзор на ситуационно-научен център за събиране и обработка на метеорологични и хидрологични данни, филиал Пловдив

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
15.06.2020

Протокол 1 от заседание на комисията по разглеждане на постъпилите оферти

Решение 15.06.2020 г.
Обявление 15.06.2020 г.
Утвърдена документация 15.06.2020 г.
Приложение № 1 - Техническа спецификация 15.06.2020 г.
Приложение № 2 - Методика за оценка 15.06.2020 г.
Образци на документи (.rar архив - запазете файла и го отворете с разархивираща програма) 15.06.2020 г.
Образци на документи (.rar архив - запазете файла и го отворете с разархивираща програма) 15.06.2020 г.
Протокол 1 от заседание на комисията по разглеждане на постъпилите оферти 28.07.2020 г.
Съобщение 11.09.2020 г.
Протокол 2 18.09.2020 г.
Протокол 3 18.09.2020 г.
Доклад на комисия 18.09.2020 г.
Решение за избор на изпълнител 18.09.2020 г.
Договор 02.11.2020 г.
Обявление за възложена поръчка 02.11.2020 г.
Обявление за приключен договор 23.01.2023 г.