Ремонти

Ремонт на сграда на НИМХ-филиал Плевен

Покана

Техническо задание

Покана за представяне на оферти за СМР с предмет: "Ремонт на настилки около сграда „Аерология”

Покана

Техническо задание

Покана за представяне на оферти за СМР с предмет: "Цялостен ремонт на покрив на Централна сграда на НИМХ-БАН"

Покана

Техническо задание

Ремонт фасади на сграда с кула (Аерология) в НИМХ - София, бул."Цариградско шосе" 66, съгласно приложеното Техническо задание.

Покана

Техническо задание

Ремонт на сградата на синоптична станция — гр. ЕЛХОВО към НИМХ-филиал ПЛОВДИВ

Покана

Техническо задание

Покана за представяне на оферти за СМР с предмет: „Изграждане на топлофикационно отклонение и абонатна станция на сградата на НИМХ–Филиал Плевен, находяща се в гр. Плевен, ул. „Хаджи Димитър”, 60.

Покана

Техническо задание