Обявени обществени поръчки след 16.04.2016 г.

Предмет на обществената поръчка, публичната покана Дата на публикуванеsort ascending
Предоставяне на достъп до високопроизводителен изчислителен комплекс за оперативна реализация на числени модели за прогноза на времето за нуждите на НИМХ-БАН 06.12.2017
Доставка на компютърни аксесоари и компютърни компоненти (8 типа) за нуждите на НИМХ-БАН 18.08.2017
Доставка на компютри, периферия и аксесоари за нуждите на НИМХ-БАН 20.07.2017
Доставка на автоматизирано хидрометеорологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология - БАН с 21 обособени позиции 03.07.2017
Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ - БАН), с две обособени позиции 15.06.2017
Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН 06.02.2017
Доставка на компютри, периферия и аксесоари за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ–БАН) 29.08.2016
Доставка на автоматизирано специализирано хидрологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН (НИМХ-БАН) 06.06.2016
Договори, възложени по чл.21, ал.6 от ЗОП

Pages