Застраховане на имущество и служители на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) по 2 обособени позиции