Доставка на 3 броя океанографски закотвени буеве с включени устройства и сензори към тях, предназначени за океанографски измервания за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Решение 16.04.2020 г.
Обявление  16.04.2020 г.
Утвърдена документация  16.04.2020 г.
Образци на документи (.rar архив - запазете файла и го отворете с разархивираща програма)  16.04.2020 г.
Образец на еЕЕДОП (.rar архив - запазете файла и го отворете с разархивираща програма)  16.04.2020 г.
Разяснения 1  29.04.2020 г.
Разяснения 2  04.05.2020 г.
Протокол от работата на комисията  11.06.2020 г.
Доклад на комисията  11.06.2020 г.
Решение за избор на изпълнител  11.06.2020 г.
Договор 05.08.2020 г.
Обявление за възложена поръчка 20.08.2020 г.
Обявление за приключване на договор 26.11.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 26.11.2020 г.
Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
16.04.2020