Доставка на 3 броя океанографски закотвени буеве с включени устройства и сензори към тях, предназначени за океанографски измервания за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Решение 16.04.2020 г.
Обявление  16.04.2020 г.
Утвърдена документация  16.04.2020 г.
Образци на документи (.rar архив - запазете файла и го отворете с разархивираща програма)  16.04.2020 г.
Образец на еЕЕДОП (.rar архив - запазете файла и го отворете с разархивираща програма)  16.04.2020 г.
Разяснения 1  29.04.2020 г.
Разяснения 2  04.05.2020 г.
Протокол от работата на комисията  11.06.2020 г.
Доклад на комисията  11.06.2020 г.
Решение за избор на изпълнител  11.06.2020 г.
Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
16.04.2020