Конкурси

ДВ
Конкурс докторанти - ДВ от 16.08.2013г. Конкурсът ще бъде обявен в ДВ от 16.08.2013г.
Конкурс за професор в секция „Хидравлика на водните системи” към департамент „Управление и използване на водите” обнародван в ДВ бр. 58 от 02.07.2013 год.
Конкурси за професори в секция „Хидрология на повърхностните и подземни води” и в сектор „Наноси и морфология на реките” на департамент „Хидрология” обнародван в ДВ брой 42 от 10 май 2013 г.
Конкурс докторанти - ДВ от 15.03.2013г. Конкурсът ще бъде обявен в ДВ от 15.03.2013г.
Конкурс докторанти - ДВ от 17.08.2012 Конкурсът ще бъде обявен в ДВ от 17.08.2012
Конкурс за професор в секция "Оперативни анализи и прогнози" на департамент "Хидрология" и доцент в секция "Приложна метеорология" на департамент "Физика на атмосферата и екология" обнародван в ДВ брой 42 от 05 юни 2012 г.
Конкурс за професор в секция "Оперативни прогнози за времето" на департамент "Метеорологични прогнози" обнародван в ДВ брой 37 от 15 май 2012 г.
Конкурс за доцент в секция „Информационен център” на департамент „Метеорологични прогнози” обнародван в ДВ брой 29 от 10 април 2012 г.
Конкурс докторанти - ДВ брой 20 /16.03.2012 Конкурсът е обявен в ДВ брой 20 /16.03.2012
Конкурс за главен асистент в департамент „Физика на атмосферата и екология“

Pages