Конкурси

ДВ
Конкурси за главни асистенти в сектор „Метеорологични прогнози” към департамент „Прогнози” и в сектор „Прогнози” на НИМХ-БАН - филиал Варна обнародван в ДВ брой 88 от 13.11.2015 г.
Конкурс за доцент в секция „Агрометеорология” към департамент „Климатология и агрометеорология” Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 63 от 18.08.2015 г.
Конкурс докторанти - ДВ от 17.07.2015 г. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 54 от 17.07.2015 г.
Конкурси за професори в секция „Водностопански изследвания” към департамент „УИВ”, в секция „Моделиране на атмосферното замърсяване” към департамент „ФАЕ” и в група „Метеорологична база данни” към департамент „Климатология и агрометеорология” Конкурсите са обнародвани в ДВ бр. 59 от 04.08.2015 г.
Конкурс докторанти - ДВ от 10.03.2015 г. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 18 от 10.03.2015 г.
Конкурс докторанти - ДВ от 22.07.2014 г. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 60 от 22.07.2014 г.
Конкурс за доцент в секция „Климатология и метеорологична база данни” към департамент „Метеорология” обнародван в ДВ брой 56 от 08.07. 2014 г.
Конкурс за доцент в секция „Приложна метеорология” към департамент „Физика на атмосферата и екология” обнародван в ДВ брой 53 от 27.06. 2014 г.
Конкурс за главен асистент в департамент „Метеорология”
Конкурс докторанти - ДВ от 07.03.2014г. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 20 от 07.03.2014г.

Pages