Закупуване на постоянен лиценз за софтуерен пакет за числено моделиране и прогнозиране на оттока и водните нива в реките

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
13.05.2020