Доставка на специализирано хидрометеорологично оборудване за нуждите на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) с 12 обособени позиции

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
28.10.2019
Решение 28.10.2019 г.
Обявление 28.10.2019 г.
 Информация за публикувана обява 28.10.2019 г.
 OB на ЕС 29.10.2019 г.
Документация 29.10.2019 г.
Приложения 29.10.2019 г.
ЕЕДОП 29.10.2019 г.
Отговор на въпрос 11.11.2019 г.
Протокол 13.01.2020 г.
Доклад 13.01.2020 г.
Решение за класиране 13.01.2020 г.
Обявление за прекратяване на обособена позиция с № 10 12.02.2020 г.
Решение за изменение 19.02.2020 г.
Обявление за възложена поръчка 09.03.2020 г.
Договор по Обособена позиция № 1 (с Унисист инженеринг ЕООД) 09.03.2020 г.
Договор по обособена позиция № 2 (с Хадруер дизайн ООД) 09.03.2020 г.
Договор по обособена позиция № 3 (с Хадруер дизайн ООД) 09.03.2020 г.
Договор по обособена позиция № 4 (с Хадруер дизайн ООД) 09.03.2020 г.
Договор по Обособена позиция № 5 (със Сайънтакт-БГ ООД) 09.03.2020 г.
Договор по Обособена позиция № 6 (с Орион инвайърмент ООД) 09.03.2020 г.
Договор по Обособена позиция № 7 (с Орион инвайърмент ООД) 09.03.2020 г.
Договор по Обособена позиция № 8 (със Сайънтакт-БГ ООД) 09.03.2020 г.
Договор по Обособена позиция № 9 (с Орион инвайърмент ООД) 09.03.2020 г.
Договор по Обособена позиция № 11 (със Сайънтакт-БГ ООД) 09.03.2020 г.
Договор по Обособена позиция № 12 (с Унисист инженеринг ЕООД) 09.03.2020 г.
Обявление за изпълнен договор по обособена позиция № 2 08.04.2020 г.
Обявление за изпълнен договор по обособена позиция № 3 08.04.2020 г.
Обявление за изпълнен договор по обособена позиция № 6 21.04.2020 г.
Обявление за изпълнен договор по обособена позиция № 7 21.04.2020 г.
Обявление за изпълнен договор по обособена позиция № 9 21.04.2020 г.
Обявление за изпълнен договор по обособена позиция №5 30.04.2020 г.
Обявление за изпълнен договор по обособена позиция №8 30.04.2020 г.
Обявление за изпълнен договор по обособена позиция №11 30.04.2020 г.
Обявление за изпълнен договор по обособена позиция №4 11.05.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена
позиция № 1
20.08.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена
позиция № 12
20.08.2020 г.