Доставка на специализирано хидрометеорологично оборудване за нуждите на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) с 12 обособени позиции

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
28.10.2019